Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Tung Lam Dao27/Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 127 Deviations 458 Comments 11,398 Pageviews
×

Newest Deviations

dA16 by summerrain90 dA16 :iconsummerrain90:summerrain90 3 1 Ngo dong by summerrain90 Ngo dong :iconsummerrain90:summerrain90 3 0 Fsfsdfsd by summerrain90 Fsfsdfsd :iconsummerrain90:summerrain90 2 0 West lake, Ha noi by summerrain90 West lake, Ha noi :iconsummerrain90:summerrain90 2 0 West by summerrain90 West :iconsummerrain90:summerrain90 0 0 Trang An by summerrain90 Trang An :iconsummerrain90:summerrain90 1 0 spring flower by summerrain90 spring flower :iconsummerrain90:summerrain90 0 0 Ochna integerrima by summerrain90 Ochna integerrima :iconsummerrain90:summerrain90 1 0 Hanam's rain by summerrain90 Hanam's rain :iconsummerrain90:summerrain90 1 3 me by summerrain90 me :iconsummerrain90:summerrain90 1 0 bamboo after rain by summerrain90 bamboo after rain :iconsummerrain90:summerrain90 2 0 Cloud by summerrain90 Cloud :iconsummerrain90:summerrain90 14 0 High blue sky by summerrain90 High blue sky :iconsummerrain90:summerrain90 2 0 West by summerrain90 West :iconsummerrain90:summerrain90 3 0 P1011900 by summerrain90 P1011900 :iconsummerrain90:summerrain90 0 0 god thunder by summerrain90 god thunder :iconsummerrain90:summerrain90 0 0
:iconbigfav1plz::iconbigfav2plz::iconbigfav3plz::iconbigfav4plz:

Favourites

Adventure Time Fan Game (Public Beta 2 Demo) by Mikeinel Adventure Time Fan Game (Public Beta 2 Demo) :iconmikeinel:Mikeinel 1,074 174 Chew Jetty by FeiGiap Chew Jetty :iconfeigiap:FeiGiap 3,443 103 light by BaxiaArt light :iconbaxiaart:BaxiaArt 2,237 132 All That Glimmers by Reilune All That Glimmers :iconreilune:Reilune 50 48 Observation by robrey Observation :iconrobrey:robrey 961 27 Helsinki Snowfall by Pajunen Helsinki Snowfall :iconpajunen:Pajunen 4,060 547 Borderlands 2 - Lilith - 07 - by beethy Borderlands 2 - Lilith - 07 - :iconbeethy:beethy 263 13 Dawn by wlop Dawn :iconwlop:wlop 6,886 136 reflux in Japan by Rikitza reflux in Japan :iconrikitza:Rikitza 304 54 Grey andalusian front on mini rear by xxMysteryStockxx Grey andalusian front on mini rear :iconxxmysterystockxx:xxMysteryStockxx 377 19 Boldly Facing the Future by TsaoShin Boldly Facing the Future :icontsaoshin:TsaoShin 3,429 498 Flower by KyouKaraa Flower :iconkyoukaraa:KyouKaraa 3,993 85 LOTF set of griffin by len-yan LOTF set of griffin :iconlen-yan:len-yan 2,720 35 Wind by tsukiko-kiyomidzu Wind :icontsukiko-kiyomidzu:tsukiko-kiyomidzu 296 59 and Beyond by IsacGoulart and Beyond :iconisacgoulart:IsacGoulart 419 13 Drawing of 2014 by NaBaBa Drawing of 2014 :iconnababa:NaBaBa 647 22
:iconxd--plz::iconxd--plz::iconxd--plz:

Friends

Groups

Journal History

Activity


deviantID

summerrain90
Tung Lam Dao
Vietnam
try to become a coder
try to become a designer
try to become a leader


Thank you so much for visiting my page! :highfive:
:iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy1:


Current Residence: Hanoi, Vietnam
Operating System: Win8
MP3 player of choice: ZuneHD
Favourite cartoon character: Pooh, Doreamon, MonkeyD Luffy ...
Personal Quote: Excellence in any department can be attained only by the labor of a lifetime, it is not to be purchased at a lesser price.
Interests

rain

Journal Entry: Sun Apr 6, 2014, 11:49 PM
  • Listening to: rain drop
Buổi sáng đi làm trời tối sầm xì, gió thổi rồi mưa, mình thấy có cái gì quen lắm. Chợt nhận ra chính là một người bạn cũ đã lâu không gặp.
    Mưa rào.
Đây chính là tạo vật mà mình thích nhất =)). Mạnh mẽ và vui tươi, nó mang lại cho con người ta cảm giác sảng khoái, bộ mặt phố phường được gột rửa, cuốn chôi mọi bụi bặm, rác rưởi. Với tuổi thanh niên này với bầu nhiệt huyết này, Ta nguyện làm cơn mưa rào.

Comments


Add a Comment:
 
:iconrikitza:
Rikitza Featured By Owner Dec 20, 2014   Photographer
Thx Tung Lam Dao:)
Reply
:icontsukiko-kiyomidzu:
tsukiko-kiyomidzu Featured By Owner Nov 25, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you for the fave! ) 
Reply
:iconivanmartinkohanart:
ivanmartinkohanart Featured By Owner May 25, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks for the fav Tung Lam Dao!
Reply
:iconchartzan:
Chartzan Featured By Owner Jun 1, 2013
thank you very much for the fave! ♥
Reply
:icontumbling-star:
Tumbling-Star Featured By Owner Apr 28, 2013  Hobbyist Photographer
How do you place the facebook icon in your settings?
I want to do it too!! :)
Reply
:iconsummerrain90:
summerrain90 Featured By Owner May 6, 2013
sorry for late reply, you can do like this:

<a href= "your fb link">:facebook:</a>
Reply
:iconmad-prisoner:
Mad-Prisoner Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the fav and +watch :)
Reply
:iconbonbonsamers:
BonbonsAmers Featured By Owner Sep 4, 2012  Hobbyist Photographer
Cảm ơn v lời mời, anh c ci blog đẹp đ, tự thiết kế hay đi mua mẫu zậy?
Reply
:iconsummerrain90:
summerrain90 Featured By Owner Sep 5, 2012
template sẵn rồi mnh chỉ viết lại một t thi =)
Reply
:iconkentnek:
kentnek Featured By Owner Aug 31, 2012  Hobbyist Photographer
Anh oi kiem tra group di nhe, dang co contest
Reply
Add a Comment: